موجودات آبزی زیبا و عجیب در اعماق اقیانوس‌ها | فیلم

اعماق اقیانوس‌ها تاریک است و در عمق ۲۰۰ متری آن هیچ نوری نفوذ نمی‌کند و با توجه به اینکه متوسط عمق اقیانوس‌ها ۴۲۶۷ متر است، در نتیجه بخش بزرگی از آبهای جهان در تاریکی مطلق به سر می‌برند.

آبزیان باید به گونه‌ای با این تاریکی کنار بیایند، و محققان در تحقیقی جدید دریافته‌اند که حدود سه چهارم از موجودات دریایی از قدرت درخشش برخوردارند. این مطالعه که توسط موسسه مطالعات آکواریم خلیج مانتری انجام گرفته‌ است، اولین نمونه در نوع خود است که توانسته کمیت زیست‌تابی جانداران ساکن اقیانوس‌ها را محاسبه کند و نتیجه این مطالعه نشان می‌دهد توانایی درخشش به هیچ‌وجه توانایی کمیابی به شمار نمی‌رود،‌ دست کم در اعماق اقیانوس.

بیشتر جانداران زیست‌تاب از درخشش نامحسوسی برخوردارند، و همین ویژگی توضیح می‌دهد که چرا دانشمندان نتوانسته‌اند تاکنون این جانداران را به عنوان زیست‌تاب شمارش کنند: بسیاری از دوربین‌ها توانایی ردیابی درخشش کم‌فروغ آنها را ندارند. برای جانداران دریایی که در تاریکی مطلق زندگی می‌کنند،‌ وجود نوری ناچیز نیز کفایت می‌کند زیرا درخشش بیش از اندازه می‌تواند به شکار بی‌رویه آنها و جلب توجه شکارچیان منجر شود. بسیاری از موجودات زیست‌تاب برای محافظت از خود در برابر شکارچیانی که گاه و بیگاه از کنار آنها عبور می‌کنند،‌ از توانایی خاموش و روشن شدن برخوردارند.

محققان دریافتند ۷۵ درصد از حیوانات در تمامی لایه‌های اقیانوس قطعا یا احتمالا زیست‌تاب هستند و این یافته از آن رو شگفت‌انگیز بود که دانشمندان انتظار داشتند تعداد زیست‌تاب‌ها با افزایش عمق افزایش پیدا کند. در سطح، اصلی‌ترین زیست‌تاب‌ها از عروس‌های دریایی و سیفونوفورها تشکیل شده‌اند، ۹۹ درصد از گونه‌ها در این دو گروه می‌توانند نور خود را تولید کنند. در عمق ۱۵۰۰ تا ۲۲۵۰ متری اقیانوس زیست‌تابی خود را مدیون کرم‌های دریایی است و در عمق بیشتر از آن نیز کرمینگان، شاخه‌ای از طنابداران زیست‌تابی را به عهده دارند.

منبع: بیگ بنگ

(۲۴۴)


244
بازدیدها