مستند حیات وحش: شیرهای رانده شده | فیلم

در قسمت های قبلی این مستند دیدیم که شیر نر فرمانرواسکاکاما” ، شیر ماده اول خود “ساتا” را به همراه توله هایش از گله بیرون کرد.آنها به مناطق شمالی قلمرو کوچ کرده و به زندگی خود ادامه می‌دهند.اکنون “ماتسومی” ملکه جدید گروه است و با سکاکاما در سرزمین‌های جنوبی به سر می‌برد.سخنان گوینده به فارسی در ادامه آمده است:

“دو مادر گله شمالی را رهبری می‌کنند.ساتا که رهبر آنهاست و خواهرش که همواره هوای او را دارد.آنها پیوندی ناگسستنی دارند.

البته رابطه آنها با پادشاه غایبشان اینگونه نیست.سکاکاما و برادرش، ساتا و فرزندانش را خیلی وقت پیش رها کردند.آنها اکنون به طمع دشت‌های پر شکار جنوبی، مناطق شمالی را ترک گفته‌اند و پادشاه به وسوسه ملکه باجذبه‌اش ماتسومی به آنجا کشانده شده است.”

(۳۲۵)


325
بازدیدها