مستند حیات وحش: تلاش شیرها برای حفظ قلمرو | فیلم

منابع آبی و فراوانی شکار عوامل تعیین کننده‌ای برای جذابیت یک شکارگاه برای حیوانات شکارچی هستند.دشت‌های وسیع و سرسبز و جلگه‌ها هر دوی این ویژگی ها را دارند و به همین دلیل همواره برای تصاحب آن میان شکارچیان حیات وحش نزاع وجود دارد.

ترجمه سخنان گوینده به فارسی در زیر آمده‌است:

“جلگه وسیع؛ میراث ماتسومی

هر شکارچی که کنترل آب‌های این منطقه را بدست بگیرد کنترل همه چیز را در دست خواهد داشت.

بسیاری از شکارچیان در کمین هستند تا دشت را از چنگ ماتسومی در بیاورند.برای حفظ آن، ماتسومی باید گله خود را بسازد و تربیت کند.لشگرها و قاتلان در حال جمع کردن قدرت خود هستند؛ پشت مرزهای دشت.

تنها پادشاه است که می‌تواند این تهدیدات را دور نگه دارد.اما قلمرو او بسیار وسیع است و سکاکاما باید از تمامی آن محافظت کند.درحالی که به همراه برادرش از جنوب دفاع می‌کنند شمال آسیب پذیر است.

شورشی‌ها زیاد شده‌اند و می‌داند که پادشاه در قلمرو خود نیست.اما ماتسومی به خوبی از پسشان برمی‌آید”

 

(۸۳۷)