نبرد پنج شیر نر برای فرماندهی گله | فیلم

شیرهای نر جوان یک گله زمانی که به سن باروری می‌رسند باید یا گله را تصاحب کنند و یا آن را ترک کنند. معمولا این احتمال وجود دارد که دو برادر با هم یک گله را تصاحب کنند.در این ویدیو پنج برادر که به سن جفتگیری رسیده اند برای بدست آوردن یک شیر ماده جوان با هم می‌جنگند.پس از پایان مبارزه سه برادر شکست خورده و گله را ترک می‌کنند.دو برادر دیگر نیز رهبری گله را بر عهده می‌گیرند.

(۹۹)


99
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>