مستند حیات وحش: سابا، ماده پلنگ چالاک | فیلم

پلنگ‌ها شکارچیانی تنها هستند.آنها پس از یک سالگی از مادر خود جدا شده و به تنهایی به شکار و گذران زندگی مشغول می‌شوند.مانند سایر گربه های بزرگ، پلنگ ها نیز حیواناتی قلمروطلب هستند و از آن در مقابل پلنگ های غریبه دفاع می کنند. قلمرو پلنگ های نر معمولا با هم تداخل ندارد اما ممکن است قلمرو یک نر با قلمرو چند ماده اشتراک داشته باشد.پلنگ ها تها در فصل جفت گیری با هم هستند و پس از تولید مثل توله و مادر از پلنگ نر جدا می شوند.

مستند روایی که تماشا می کنید درباره یک مده پلنگ جوان به نام “سابا” در صحراهای آفریقاست که ترجمه آن در زیر آمده است:

شکارچیان قدرتمندی هستند که در روشنایی نور آفتاب بر دشت حکمفرمایی می‌کنند اما بعضی نیز در سایه ها کمین می‌کنند.

“سابا”، شکارچی‌ای قدرتمند و صاحب سبک است.قدرت او در استتار و حمله ناگهانیش نهفته است.اختفا مهارت اوست و هیچ چیز از دسترسش خارج نیست.

دقیق و موثر، او دست نیافتنی است.اما اکنون راز چنهانی دارد که او را آسیب پذیر می‌کند…”

 

(۷۹۹)