مستند حیات وحش: ماتسومی ملکه زخمی شیرها | فیلم

همواره میان حیوانات شکارچی در دشت‌های آفریقا بر سر محدوده قلمرو‌ها در مناطقی که فراوانی و پراکندگی شکار متفاوت است نبردهایی برای حفظ قلمرو درمی‌گیرد که خانواده‌ها و گله‌های قدرتمند از هر گونه مدعی غنی‌ترین شکارگاه‌ها هستند.کفتارها، شیرها، سگ‌های وحشی، یوزپلنگ‌ها و سایر شکارچیان در این بازی تاج و تخت درگیر هستند.

این مستند به معرفی ملکه جدید شیرهای سرنگتی می‌پردازد.ترجمه سخنان گوینده این مستند در زیر آمده است:

“ملکه قبلی مرده است و اکنون قویترین شکارچی جانشین او خواهد شد.او بی‌رحم ترین و قدرتمندترین گروه را در کل منطقه رهبری خواهد کرد: “ماتسومی”.

اما پادشاهی شیرها ملکه جدید را بدون آزمایشی سخت نخواهد پذیرفت.ماتسومی می‌داند که رقبای بسیاری هستند که برای تصاحب دشت حاضرند هرکاری بکنند.

توله‌های ماتسومی جزو خانواده‌ی پادشاهی محسوب می‌شوند و او باید از آنها جنگجویانی قدرتمند بسازد.او یک مادر قدرتمند و فرمانده‌ای زخمی است.

گوینده: ” دخترت(شیری که بچه گراز را شکار می‌کند) بسیار بااستعداد و چالاک است. او مواهبی دارد که پسرانت از آن برخوردار نیستند، اوست که جانشین تو خواهد شد”

پایان”

(۸۶۰)


860
بازدیدها