مستند حیات وحش: تبعید توله‌شیرهای نر به خارج از قلمرو پدر | فیلم

شیرهای نر جوان بعد از رسیدن به سن بلوغ توسط نر رهبر گله که معمولا پدر آنهاست، اخراج می‌شوند. معمولا چند برادر با یکدیگر یه گروه را تشکیل می‌دهند و به شکار می‌پردازند و به زندگی ادامه می‌دهند و یا بصورت انفرادی برای قلمرو مبارزه می‌کنند و با تصاحب گله نرهای پیرتر رهبری یک گله را بر عهده می‌گیرند.

در این مستند “سکاکاما” شیر نر گله توله های نر شیر ماده اخراج شده گله، “ساتا” را از قلمرو خود اخراج می‌کند.صحبتهای گوینده در زیر به فارسی ترجمه شده است:

“اینجا جای خطرناکی برای پرسه زدن است ساتا.این دشت و شکار آن متعلق به “ماتسومی(ماده ملکه جدید)” است.سکاکاما و برادرش بازگشته‌اند.

او به دنبال چه کسی اینجاست؟ او دیگر پادشاه تو نیست، پدر فرزندانت هم نیست.و هرکس را که جزو خانواده‌اش نپندارد خواهد کشت.

ساتا سعی می‌کند حواس پادشاه پیشینش را پرت کند. او با آتش بازی می‌کند تا پسرانش را نجات دهد اما سکاکاما منصرف نمی‌شود.هر توله نر تهدیدی برای فرمانرواییش محسوب می‌شود.

شاهزاده‌ها دو انتخاب دارند: تبعید یا مرگ با آرواره‌های پدر بی‌رحمشان…”

(۳۳۱)


331
بازدیدها