مستند حیات وحش: نبرد شیرها و کفتارها برای تصاحب شکارگاه | فیلم

دشمنی شیرها و کفتارها در حیات وحش یک دشمنی دیرینه است. کفتارها توله شیرها را می‌دزند، شکار شیرها را تصاحب می‌کنند و اگر شیر تنهایی به دسته ای از کفتارها برسد عاقبت خوشی در انتظارش نخواهد بود. آنچه گوینده در مستند روایی بالا می‌گوید در زیر به فارسی آمده است:

“دشمنان در تمامی جبهه‌ها جمع شده و آماده نبرد می‌شوند.

قدرت شیرها در چنگالهای آنان است و قدرت کفتارها در زیرکی.

زولیکا، کفتار ملکه، نقشه‌هایی برای دشت کشیده است و هیچ چیز از چشمش پنهان نمی‌ماند.

نقاط قوت و ضعف همه را می‌داند و می‌داند از هرکدام از حیوانات چه چیزی را می‌تواند غصب کند.

گوینده:” تمام شهامتت را جمع کن زولیکا و از باقی مانده غذای شیرها خودت را قدرتمند کن، فقط به چنگ آنها نیفت”

برای عقب نشینی زولیکا، این تهدیدها اثری ندارد.”

(۵۴۸)


548
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>