صحنه‌هایی زیبا از مهارت پرندگان شکاری در حمله به طعمه | فیلم

پرندگان شکاری پرندگانی هستند که غذای خود را از راه شکار کردن به هنگام پرواز به دست می‌آورند. آن‌ها از حس بینایی خود برای پیدا کردن مهره‌داران کوچک و دیگر پرندگان در هوا بهره می‌گیرند. اگرچه بسیاری از پرندگان از جانوران ریزتر از خود تغذیه می‌کنند، تنها بعضی تیره‌های آنان با نام «شکاری» خوانده می‌شوند. این پرندگان دارای چنگال و منقار قوی هستند تا بتوانند گوشت را از هم بدرند. از آنجا که آن‌ها در بالای هرم غذایی قرار می‌گیرند، نگرانی‌های گوناگونی در زمینه حفاظت از بقایشان وجود دارند.

چنگال های پرندگان شکاری نیز مانند منقارشان به نحوه شکار و گرفتن و کشتن آن مربوط می شود برای مثال، عقاب دریایی در گرفتن طعمه بی نظیر است، آنها دارای یک پنجه خارجی بوده که قادرند ماهی را از پشت به نحو مطلوبی به چنگ آورند. همچنین بدین منظور در سطح پای آنها یک بافت اپیدرمی بسیار زمخت و زبر وجود دارد. پرنده منشی دارای پنجه های کوتاه و ناخن های کند می باشد که از آنها جهت جابجایی و تحرک سریع بر روی زمین جهت لگد کوب کردن مارها و شکارشان استفاده می کند. گروه های دیگر نظیر لاشخورها که شکار نمی کنند، دارای پنجه های حد واسط نسبت به دو نوع ذکر شده می باشند.

جوجه پرندگان شکاری و یا هر پرنده شکاری که ممکن است حمله کند و رفتار غیرقابل پیش بینی داشته باشد می بایست قبل از رشد ناخن های تیزشان اقدام به کوتاه کردن ناخن هایشان نمود. این عمل باعث جلوگیری از صدمه زدن پرنده به خودش و دیگران می شود، بخصوص که پرنده همراه با نقاب باشد. عمل کوتاه کردن ناخن مانع از پاره شدن کلاهک در مراحل اولیه قرار دادن آن روی چشمها می شود. کوتاه کردن ناخن جای نگرانی نداشته و به مرور زمان پرنده عادت نموده و دوباره شکار خواهد کرد و چنگال ها مجددا حالت تیزی اولیه خود را بدست خواهند آورد.

 

(۲۱۴۶)