سینورنیثوساروس؛ دایناسوری با دندان‌های زهرآگین | فیلم

سینورنیثوساروس Sinornithosaurus (ترکیبی از لاتین و یونانی، به معنای “مارمولک پرنده چینی” است) یک گونه از دایناسورهای پردار از دوره کرتاسه اولیه (اپتیان اولیه) در خشکی Yixian که همان چین کنونی است. این پنجمین گونه دایناسورهای پردارغیر پرنده بود که تا سال ۱۹۹۹ کشف شد. نمونه اصلی از محل Sihetun در غرب لیائونینگ در چین جمع آوری شد. نمونه یافت شده به ۱۲۴٫۵ میلیون سال پیش نسبت داده شده است. نمونه های دیگری نیز در بستر Dawangzhangzi ، که حدود ۱۲۲ میلیون سال قدمت دارد، یافت شده است.

در تحقیقات انجام شده روی فسیل‌های کشف شده از این دایناسور،  در سال ۲۰۱۱ دانشمندان دریافتند سینورنیثوساروس یک دایناسور شکارچی با قابلیت شکار در روز و شب بوده است.یافته ها در سال ۲۰۰۹ همچنین شواهدی را نشان می‌دهد که این خزنده پردار را از پرندگان جدا می‌سازد: اسلحه ای بسیار خطرناک!

شواهد نشان می‌دهد در داخل دندان‌های این دایناسور حفره‌هایی وجود دارد که به یک مخزن زهر در فک بالای آن راه داشته، این ساختار به دندان‌های یک مارمولک امروزی به نام “هیولای گیلا” بسیار شباهت دارد.بنظر می‌رسد این دایناسور پرنده نما شکارچی بسیار خطرناک بوده است.

(۱۶۵۲)