شجاعت چیتای ماده در مقابل شیر برای دفاع از توله‌هایش | فیلم

شتاب سرعت چیتا ۱۳۰ کیلومتر در ساعت است که آن را به سریع ترین حیوان چهار پا تبدیل کرده است. سرعت او به حدی است که شصت متر را فقط در سه ثانیه و پانزده صدم ثانیه می دود.چیتا ها موجوداتی منحصر به فرد هستند.برای این حیوان که در دشت های وسیع بی آب و درخت زندگی می کند،سرعت امتیازی بسیار بزرگ محسوب می شود. شش ها،سوراخ های بینی و قلب چیتا بزرگ تر از حد معمول هستند تا اکسیژن کافی به خونش برسد و آن را در زمان حرکت های هجومی حفظ کند.

میانگین وزن چیتا شصت کیلو گرم است؛یعنی از دیگر گربه سانان وزن بسیار کمتری دارد؛برای مثال،وزن یک شیر بالغ حدود دویست کیلوگرم است.روی هم رفته جمعیت چیتای افریقا،آسیا و هندوستان رو به نابودی است. درسال ۱۹۹۰ ، تعدادشان صد هزار قلاده در جهان بود و حالا تعدادشان به حدود ده هزار قلاده رسیده است.

توله های چیتا فقط با ماده ها زندگی می کنند.مادران،انها را از چیتای پدر دور می کنند و نزدیک به هجده ماه از توله ها مراقبت می کنند تا رشد کنند و بالغ شوند.چیتا علاقه بسیاری به دشت های پهناور دارد.او به راحتی مخفی می شود و حمله می کند.

(۷۹۲)