نبرد یوزپلنگ با کفتار برای حفاظت از توله‌ها | فیلم

یوزپلنگ ماده پس از یک تعقیب و گریز سریع یک غزال تامپسون را شکار می‌کند و بعد از کشتن آن با توله هایش مشغول خوردن می‌شوند که کفتارهای مزاحم از راه رسیده و قصد شکار توله هایش را دارند.

یوزپلنگ مجبور می‌شود کفتارها را از فرزندانش دورنگه دارد که در همین میان کفتارها شکار او را به دندان گرفته و می‌برند و توله‌های او دوباره گرسنه و بدون غذا می‌مانند و باید فکر شکار دیگری برای آنها باشد.

(۳۱۳۹)