تلاش برای گرفتن تمساح هیبرید غول‌آسا در باغ وحش | فیلم

عده ای از کارگران باغ وحش به همراه محققین تلاش می کنند یک کروکودیل هیبرید غول آسا را از آب در بیاورند.با حرکات کروکودیل در آب و ایجاد موج و تحرک سایر کروکودیل‌ها نیز جذب صحنه شده و به هوای شکار نزدیک می‌شوند که این اتفاق باعث خطرناک شدن این کار می‌شود چراکه هرلحظه ممکن است افراد مورد حمله سایر کروکودیلها قرار بگیرند.

(۲۹۷)


297
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>