تصاحب شکار پلنگ توسط گله کفتارهای گرسنه | فیلم

کفتارهای خالدار لاش‌خورهای مشهوری هستند که غذای خود را از باقی‌مانده‌ی غذای درندگان دیگر تأمین می‌کنند. با این حال، این حیوانات سرسخت شکارچیان ماهری نیز بوده که گوزن وحشی و آنتلوپ ها را شکار می‌کنند. آن‌ها همچنین پرندگان، مارمولک‌ها، مارها و حشرات را کشته و می‌خورند.

در میان سه گونه از کفتارها، کفتارهای خالدار بزرگ‌ترین نوع هستند. کفتارهای قهوه‌ای و راه‌راه دو نوع دیگر می‌باشند. اگرچه کفتارها به سگ‌ها شبیه‌ترند، اما بیشتر با گربه‌ها هم خانواده هستند. آن‌ها در سراسر آفریقا و در شرق از عربستان تا هند پراکنده‌اند. کفتارهای خالدار باهم در گروه‌های بزرگی زندگی می‌کنند که می‌تواند شامل ۸۰ کفتار باشد. این گروه‌ها توسط ماده‌ها رهبری می‌شوند.

کفتارهای خالدار دارای حس شنوایی خوب و بینایی قوی در شب هستند. آن‌ها سریع بوده و می‌توانند مسافت‌های زیادی را بدون خستگی بدوند. اعضای گروه به خوبی باهم همکاری می‌کنند تا عضوی از گروه شکار که بیمار یا ضعیف است را جدا کرده و شکار کنند. کفتارها اغلب سر غذای شکار شده با هم ستیزه می کنند، چه بین گروه خود، و چه با حیوانات قوی دیگر مانند شیرها.کفتارهای خالدار بسیار پر سر و صدا بوده و صداهای گوناگونی را تولید می‌کنند، که صدایی مانند خندیدن که لقب کفتارهای خندان را به آنها داده است نیز از جمله آن صداها می باشد.

منبع: ۵۰۴۰

(۴۰۱۰)