حمله هولناک کوسه سفید؛ بزرگترین و قدرتمندترین شکارچی دریا | فیلم

کوسه های بزرگ سفید، بزرگ ترین گونه های شکارچی اقیانوس ها هستند و یکی از موفق ترین شکارچیان کل جهان اند اما انسان ها را نمی خورند.این کوسه ها را می توان در آب های عمیق و در نزدیکی ساحل همه قاره ها به جز قاره قطب جنوب یافت.ماده ها بزرگ تر از نرها هستند.رنگ پشت کوسه تیره است (سیاه، خاکستری، مایل به قهوه ای) و شکم اش به طور کامل سفید است. رنگ بندی خاص بدنش استتار کننده ای بسیار عالی است که مانع از این می شود طعمه کوسه را ببیند.
کوسه بزرگ سفید می تواند کل یک شیر دریایی را در تنها یک وعده غذایی بخورد.کوسه بزرگ سفید به شکل عجیبی طعمه اش را شکار می کند. وقتی یک خوک آبی (سیل) را در سطح آب مشاهده می کند، اغلب خود را به زیر آن می رساند. بعد با حداکثر سرعت رو به بالا شنا می کند و با یک جهش آب را می شکافد در حالی که خوک آبی را در دهانش دارد.
کوسه های بزرگ سفید غذایشان را نمی جوند. آنها گوشت را از هم می درند و کل اش را می بلعند. بعد می توانند یک یا دو ماه را بدون وعده غذایی بزرگ دیگری سپری کنند.کوسه بزرگ سفید پلک ندارد اما می تواند برای جلوگیری از وارد آمدن آسیب به چشمش، کره چشمش را در طول حمله بچرخاند. این امر به ویژه وقتی اهمیت پیدا می کند که بخواهد شیرهای دریایی را که پنجه های تیزی دارند شکار کند. به خاطر همین در آخرین لحظه حمله کوسه ها عملاً کورند با این که بینایی شان بسیار عالی است.
کوسه های بزرگ سفید صدا تولید نمی کنند اما با استفاده از زبان بدن و بو ارتباط برقرار می کنند.حس بویایی کوسه های بزرگ سفید بسیار عالی است: آنها می توانند بوی یک قطره خون را در یک میلیون قطره آب حس کنند.بیشتر کوسه ها وقتی وارونه می شوند بی حرکت می شوند. این پدیده «عدم تحرک تونیک» نامیده می شود و کوسه بزرگ سفید هم ممکن است آن را تجربه کند. نهنگ قاتل از این روش برای شکست دادن کوسه بزرگ سفید استفاده می کند. نهنگ قاتل کوسه را وارونه نگه می دارد تا تنفسش متوقف شود.
کوسه های بزرگ سفید گیرنده های الکتریکی ای دارند که با آن میدان الکتریکی همه جانوران را در آب شناسایی می کنند. آنها از این گیرنده ها استفاده می کنند تا طعمه را مکان یابی کنند.کوسه های بزرگ سفید ممکن است به آدم ها حمله کنند اما آنها را نمی خورند. حمله به این خاطر اتفاق می افتد که کوسه ها آدم ها را با خوک های آبی یا بقیه طعمه هایی که معمولاً می خورند اشتباه می گیرند. از آن جایی که آدم ها به آن اندازه ای که کوسه ها نیاز دارند چربی ندارد به وسیله کوسه ها خورده نمی شوند.

(۵۴۰۹)