کمین مار افعی برای خفاش‌های در حال پرواز | فیلم

مارها دارای سیستم‌های مختلفی برای ردیابی شکار خود هستند و این قدرت آنها سبب می‌شود در تاریکی مطلق هم بتوانند شکار خود را ردیابی کنند.

مارها به کمک سنسورهای بویایی قدرتمند و زبان دوشاخه خود می‌توانند سلولهای بویایی محیط را دریافت کرده و جهت حرکت شکار را تشخیص دهند.آنها همچنین به یک سیستم ردیابی گرمایی مجهزند که می‌تواند گرمای دریافت شده از محیط را به شکل یک نقشه دمایی دریافت کند و این قابلیت را دارند که مکان شکار را از دمای بدن او تشخیص دهند.

ابزار دیگر ردیابی مارها سیستم اکولوکیشن است آنها با فرستادن امواج صوتی و گرفتن باز خورد آنها از فضای اطراف می‌توانند مکان دقیق شکار را تشخیص دهند.بنابراین تعجبی ندارد که این مار می‌تواند در تاریکی و شلوغی غار از میان خفاش‌ها یکی را به راحتی و دقت بالا شکار کند.

(۵۱۷)


517
بازدیدها