وال‌های بزرگ کوهان‌دار برای تغذیه تابستانی به قطب جنوب می‌روند | فیلم

وال‌های دندان دار همانطور که از اسمشان پیداست، در دهان خود دندان دارند. از دیگر ویژگی های مشترک آنها وجود یک سوراخ بازدم در بالای سر آنهاست در حالی که وال‌های بالنی دو سوراخ در بالای سر خود دارند. این گونه والها از اندامی به عنوان ملون در سر خود برای متمرکز کردن امواج صوتی خود استفاده می کنند. مغز آنها بزرگ است و عمدتا حیوانات باهوشی محسوب می شوند.

والهای کوهان دار در تمامی اقیانوس های دنیا یافت می شوند. در گذشته، کشتار بی رحمانه تعداد آنها را تا ۱۶۰۰ عدد کاهش داده بود ولی خوشبختانه تعداد آنها در دهه های اخیر رو به افزایش گذاشته بطوریکه اکنون بر ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ تخمین زده می‌شود. طول عمر این نهنگ حدود ۴۸ سال تخمین زده می شود. نهنگ های کوهان دار کوچکتر طعمه مورد علاقه نهنگ قاتل هستند.

مشخصات وال کوهاندار:

طول: تا ۱۶ متر، بدن ضخیم و گوشتالو
رنگ: سیاه تا خاکستری
باله پشتی: در یک سوم انتهای بدن

والهای آبی در تمامی اقیانوس های جهان تردد می کنند. این والها معمولا به تنهایی سفر می کنند و طول مسیر حرکت آنها ممکن است به ۰ ۲۵۰۰ کیلومتر نیز برسد. اصوات بمی که این موجود تولید می کند ممکن است تا فاصله ۱۰۰۰ کیلومتری نیز قابل دریافت باشند. لیکن بیشتر صداهای این حیوان فرکانسی پایین تر از حد شنوایی انسان دارند. این گونه اکنون در معرض خطر انقراض است.

مشخصات وال آبی:

طول: تا ۳۰ متر
رنگ: آبی خاکستری
بازدم: تا ارتفاع ۹ متر می رسد.

(۸۹۰)