رقابت شیر و ببر؛ کدام شکارچی چالاک‌تر است | فیلم

در یک باغ وحش رقابتی آیتمی میان شیرها و ببرها طراحی شده تا میزان قدرت و چالاکی و سرعت آن‌ها در شکار سنجیده و مقایسه شود.به نظر شما شیرها برنده این رقابتند یا ببرها؟

(۸۱۴۴)