تغذیه شکارچی‌های دریا از انبوه ماهی‌های ساردین | فیلم

ساردین‌ها با حرکات هماهنگ و سریع خود از دست سیل های دریایی فرار می‌کنند و تا زمانی که تعداد شکارچیان زیاد نشود راه فرار باز است.اما زمانی که پرندگان دریایی از بالا، سیل ها ، ماهی های تون و کوسه و وال‌های غول‌آسا از پایین به جمعیت درحال فرار ساردین‌ها نزدیک می‌شوند دیگر فضایی برای فرار ساردین‌ها باقی نمی‌ماند و آنها مجبور به تسلیم هستند.

کوسه‌ها با احساس کردن بوی خون به سمت جمعیت کشیده شده و آنها هم در شکار شریک می‌شوند.حتی دلفین‌ها هم از این سفره بی‌نصیب نمی‌مانند.در آخر هم نوبت وال عظیم‌الجثه ای است که در مدت زمانی کمتر از یک ساعت قادر است چندین تن ماهی ساردین را ببلعد.

(۱۳۷)


137
بازدیدها