حمله گله‌ای ماپوساروس‌ها به بزرگترین دایناسورهای ماقبل تاریخ | فیلم

هیچ دایناسور شکارچی به تنهایی جرات مقابله با بزرگترین دایناسور زمین، آرژانتینوساروس، را به خود نمیدهد چرا که به دلیل وزن زیادش می‌تواند بسیار کشنده باشد.برای سالها دانشمندان خیال می‌کردند به همین دلیل آرژانتینوساروس جزو هرم غذایی دایناسورهای گوشتخوار قرار نمی‌گرفته‌است.

اما پس از پیدا شدن بقایای هفت ماپوساروس در یک ناحیه در آرژانتین در سال ۲۰۰۶ به این نتیجه رسیدند که ماپوساروس ها به تنهای شکار نمی‌کردند.آنها در دسته‌های هفت تا ده تایی و با راهزنی به شکار می‌پرداخته‌اند.

اما شکار بزرگترین جنبنده زمین کار ساده‌ای نبوده‌است و معمولا شکارچیانی که هوس حمله به این غول‌ها را کرده‌اند بی‌تلفات از معرکه خارج نمی‌شدند.

(۴۶۴۴)