طوطی ماهی کاکل قرمز؛ از عجایب اعماق دریا | فیلم

دندان های ساینده طوطی ماهی مهم ترین ابزار این ماهی برای زنده ماندن به شمار می رود. طوطی ماهی که تا ۷ سال عمر می کند، با این دندان ها می تواند مرجان ها را بخراشد و جلبک های روی آن ها را بخورد.

طوطی ماهی، ماهی عجیبی است، تا ۷ سال عمر می کند و بین ۳۰ تا ۱۲۰ سانتی متر درازا دارد. با خراشیدن مرجان ها، جلبک های روی آن ها را می خورد و با این کار مانع از تسخیر کامل مرجان ها توسط جلبک می شود.

طوطی ماهی ها گروهی زندگی می کنند، هر گروه دارای یک ماهی نر و چندین ماهی ماده است. وقتی ماهی نر بمیرد، یکی از ماده ها با تغییر جنسیت و رنگ خود، جایگاه ماهی نر را تصاحب می کند.

برخی گونه های طوطی ماهی به هنگام خواب لباس خواب می پوشند! آنها هر شب با استفاده از ماده ای که از اندامی در سرشان ترشح می شود، کیسه ای شفاف درست می کنند و به دور سر خود می پیچند. به نظر می رسد این کیسه، ابزاری برای محبوس کردن بوی خاص طوطی ماهی است تا وقتی در خواب است، ماهی های شکارچی به سراغش نروند.

 

(۲۳۱)


231
بازدیدها