فیلم شنا کردن وال آبی در کنار یک قایق تفریحی؛ کالیفرنیا

شنا کردن وال آبی در کنار یک قایق تفریحی؛ کالیفرنیا

 

نهنگ آبی (نام علمی: Balaenoptera musculus) یک نوع پستاندار دریازی است که ابعاد آن تا ۳۳٫۵۹ متر (۱۱۰ ft ۲٫۵ in) و جرم آن تا ۲۰۰ تن یا حتی بیشتر نیز می‌رسد. این موجود بزرگترین موجودی است که بر روی زمین زیسته‌است. خیلی از دانشمندان یا حتی مردمان معمولی اندازه این حیوان را با بزرگترین دایناسور و بزرگترین حیوان خشکی زی در تاریخ یعنی آمفیکوئلیاس مقایسه می کنند.

(۱۱۲۵)