حمله غافلگیرانه و شکار بیرحمانه خرس قطبی | فیلم

خرس های قطبی با بدن سفید و پرمویشان حیوانات بسیار زیبایی هستند. امروز به سراغ این حیوانات رفتیم و جذاب ترین نکاتی که درباره زندگی آنها وجود دارد را برایتان جمع کرده ایم.

خرس قطبی فقط در قطب شمال زندگی میکند و بیشتر عمرش را روی یخ های شناور میگذراند.

اگر خرس قطبی را در جایی غیر از قطب نگهداری کنند، رنگ موهایش کم کم خاکستری میشود!

بویایی این حیوان بسیار قوی است، طوریکه میتواند بوی لاشه ی نهنگ یا خوک دریایی مرده را از ۳۰کیلومتری حس کند!

در یک روز آفتابی معمولی این حیوان سفید را میتوان از فاصله ی ۱۰کیلومتری با دوربینی معمولی دید.

خرس های قطبی نر ۴۵۰کیلوگرم وزن و ماده ها ۲۵۰کیلوگرم دارند! ضمن اینکه قدشان بیشتر از ۲متر است!

توله های خرس قطبی هنگام تولد بسیار کوچکند و فقط نیم کیلو وزن دارند، ولی بعد از سه ماه حدود۱۳کیلوگرم چاق میشوند.

خرس قطبی شناگر بسیار ماهری است و با وجود موهای بدنش که میانشان خالی است، با سرعت ۱۰کیلومتر در ساعت میتواند شنا کند.

خرس قطبی برای شکار خوک آبی، سوراخی را که خوک برای رفتن به داخل آب روی یخ ایجاد کرده پیدا میکند و با حوصله روی یخ منتظر میماند تا خوک برای تنفس به سوراخ برگردد. دراین موقع به راحتی خوک را شکار میکند.

خرس های قطبی میتوانند تا ۱۰روز بدون غذا دوام بیاورند.

با شکار بی رویه این زیبای عظیم الجثه و گرم شدن زمین، تا چندی دیگر اثری از آن روی کره ی زمین نخواهد ماند.

منبع: گردالی

(۶۷۱)


671
بازدیدها