شکار موش زنده توسط ماهی قزل‌آلای رودخانه‌ای | فیلم

قزل آلای قهوه ای به رنگ قهوه ای طلایی و دارای لکه های درشت به رنگ سیاه و قزمز بر پشت بدن می باشد. آنها تنها قزل آلایی هستند که دارای هر دو لکه سیاه و قرمز می باشند. این ماهی بومی اروپا ، آسیا و آفریقای شمالی است. قزل آلای قهوه ای در سال ۱۹۲۴ به آبهای آلبرتا معرفی شد در حال حاضر می توان آنها را در جریانهای آهسته در طول تپه های دامنه های کوه های بلند مشاهده نمود. Bow River و بعضی از انشعابات Red Deer River مناطق ماهیگیری مهمی برای این گونه می باشند.

قزل آلای قهوه ای در مقایسه با قزل آلای بومی آلبرتا ، نسبت به آبهای گرم و لجن تحمل بیشتری دارد . آنها هشیارتر از سایر گونه ها بوده و صید آنها مشکل تر است. قزل الای قهوه ای در رودخانه ها و نهر هایی که توسط انسان تخریب شده و در مناطقی که فشار ماهیگیری سنگین است ، موجود می باشد.

افراد جوان این گونه از حشرات و سایر بی مهرگان تغذیه می کنند . اما ماهیان بزرگتر در مقایسه با سایر ماهیان و از جمله افراد جوان همین گونه ، شکارچیان بهتری هستند . قزل آلای قهوه ای بزرگتر نیز، از جانداران کوچک که در آب افتاده اند تغذیه می کنند قزل الای قهوه ای معمولا تا اواخر بعد از ظهر یا اوایل عصر تغذیه نمی کنند . قزل الای قهوه ای را می توان توسط حشرات مصنوعی، طعمه مانند کرمها شکار کرد

(۵۳۵)