عنکبوت جهنده؛ حشره‌ای با سه اسلحه مرگبار | فیلم

عنکبوتهای جهنده علی رقم ظاهر وحشتناکشان چندان خطرناک نیستند . البته نام “جهنده ” یک نام عمومی برای انواع عنکبوتهایی است که با جست و خیز راه می روند . در این خانواده حدودا ۵٠٠٠ گونه عنکبوت طبقه بندی می شوند .

این گونه عنکبوت از روی طرح و شکل چشمها و ظاهر پر مو شناسایی می شوند . آنها در اولین ردیف دارای چهار چشم هستند ، دو چشم بزرگ میانی و دو چشم کوچکتر جانبی . در ردیف دوم دو چشم خیلی کوچک و نیز در ردیف سوم دو چشم کوچک دیگر قرار دارد .
رنگ این نوع عنکبوت بسیار متنوع است و در یک محل می توان رنگهای مختلفی از آنها را یافت ، این نوع عنکبوت گوشه ای دنج را در کمین شکارش انتخاب کرده و صبورانه می نشیند و انتظار می کشد .
این گونه بیشتر در محلهای جنگلی یافت می شود . به برخی دلایل آنها در لابلای چوبهای سخت پیدا نمی شوند ، کوچکترین این عنکبوتها اغلب در ماکنهای علفی پیدا می شوند .

ماده ها لانه محکم و نرمی زیر پوست درختان می تنند و در آن چندین دسته تخم قرار می دهند ، عنکبوتهای جهنده معاشقه پیچیده ای دارند ! در برخی گونه ها در این معاشقه ها حرکات ویژه ای را مانند نوعی رقص انجام می دهند . برخی از این گونه عنکبوت در طول مدت معاشقه می توانند صداهایی ایجاد کنند .

عنکبوتهای جهنده از قدرت بینایی خود جهت تعیین محل شکار استفاده می کنند ، تا بوسیله جهیدن روی طعمه آنرا بگیرند و به همین خاطر نام این گونه ” جهنده ” است . عادت غذایی آنها گسترده است و این نیز در بین گونه های دیگر عنکبوتها بی نظیر است .
لازم به ذکر است که عنکبوتهای جهنده بزرگترین خانواده از گونه های مختلف عنکبوتها را تشکیل می دهند . حدود ۵٠٠٠ گونه در خانواده عنکبوتهای جهنده شناسایی شده است که حدود ٧% از کل خانواده عنکبوتها را تشکیل می دهد که تقریبا” در بیشتر مناطق جهان انواعی از آنها یافت می شود .

(۲۶۴۲)