نوترونیکوس دایناسوری گیاهخوار از خانواده تی‌رکس | فیلم

نوترونیکوس یک گونه گیاهخوار شده از خانواده تیرانوسورهاست.این دایناسور با اینکه گیاهخوار بوده است اما با دارا بودن چنگال‌های تیز و بلند قابلیت دفاع از خود در مقابل مهاجمین را داشته است. این گونه دایناسورها بین ۹۰ تا ۹۲ میلیون سال پیش روی کره زمین می‌زیسته‌اند.

(۱۷۳۲)


1,732
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>