زندگی سنجاب‌های قطبی در زمستان‌های سرد قطب | فیلم

سنجاب‌های قطبی به مدت هشت ماه در زمستان طولانی قطب زیر زمین به خواب زمستانی فرو می‌روند.با افزایش دما و گرم شدن لانه زیرزمینی ساعت بدنش او را از خواب زمستانی بیدار می‌کند.

با آغاز بهار در قطب فصل جفت گیری و تعیین قلمرو شروع شده و سنجاب‌های نر برای اثبات برتری خود با یکدیگر به نبرد می‌پردازند.

 

(۴۳۱)