آفتاب‌پرست بیچاره شکار مار گورخری سمی شد | فیلم

مارها برای شکار از سنسورهای بویایی و شنوایی بهره می‌گیرند بنابراین سلاح دفاعی آفتاب پرست که استتار و تغییر رنگ است مانعی برای دست یافتن مار به او نخواهد بود.

آفتاب پرست ابتدا تلاش می‌کند از مار دور شده و فرار کند اما فرار بی‌فایده است.مار گورخری ،که جزو سمی ترین مارهای بیابانی است و البته سم این مار برای انسان کشنده نیست، با یک نیش آفتاب پرست را به کام مرگ کشانده و می‌بلعد.

(۷۹۴)