آفتاب‌پرست بیچاره شکار مار گورخری سمی شد | فیلم

مارها برای شکار از سنسورهای بویایی و شنوایی بهره می‌گیرند بنابراین سلاح دفاعی آفتاب پرست که استتار و تغییر رنگ است مانعی برای دست یافتن مار به او نخواهد بود.

آفتاب پرست ابتدا تلاش می‌کند از مار دور شده و فرار کند اما فرار بی‌فایده است.مار گورخری ،که جزو سمی ترین مارهای بیابانی است و البته سم این مار برای انسان کشنده نیست، با یک نیش آفتاب پرست را به کام مرگ کشانده و می‌بلعد.

(۴۴۹)


449
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>