گرگ‌ها چگونه با زوزه کشیدن یکدیگر را پیدا می‌کنند | فیلم

زوزه گرگ‌ها پس از اینکه گرگی گله را ترک می‌کند نه تنها نشان از استرس و نگرانی نیست بلکه نشان‌دهنده کیفیت روابط آنها است و در واقع رابطه اجتماعی می‌تواند توجیهی برای زوزه کشیدن گرگ‌ها و تولید صداهای خاص توسط این حیوانات باشد.

محققان مرکز تحقیقاتی گرگ‌ها در اتریش به مطالعه بر روی ۹ قلاده گرگ پرداختند که نتایج این تحقیقات در نشریه current Biology به چاپ رسید. یافته‌های آنها نشان داد رفتار گرگ‌ها در تولید صدا رفتاری کاملا ارادی است.

«فردریک رینج»، محقق مرکز تحقیقاتی «مسریل» در دانشگاه طب دامی وین گفت: نتایج مطالعات ما نشان می‌هد در واکنش زوزه کشیدن گرگ‌ها، اهمیت روابط اجتماعی به مراتب بیش از وضعیت احساسی این حیوانات است. این مسئله گویای آن است که گرگ‌ها قادرند از توانایی تولید صدا و زوزه کشیدن برای تقویت کیفیت روابط اجتماعی خود استفاده کنند.

به گزارش ساینس دیلی، کارشناسان «مرکز مطالعات گرگ‌ها» در این بررسی چند قلاده گرگ را برای قدم زدن به بیرون بردند. در این زمان آنها متوجه شدند که گرگ‌های باقیمانده در گله به طور مداوم زوزه می‌کشند. آنها برای فهم بهتر دلیل زوزه کشیدن گرگ‌ها، بسامد زوزه‌ها و جفت‌ها‌ی آنها، «هورمون استرس» را در آنها اندازه‌گیری کردند. محققان همچنین اطلاعاتی را راجع به وضعیت نفوذ و قدرت گرگ‌ها نسبت به جفت‌هایشان جمع‌آوری کردند.

این مشاهدات نشان داد گرگ‌ها وقتی رابطه اجتماعی عمیقتر و بهتری با هم دارند یا وقتی گرگی که در درجه اجتماعی بالاتری است گله را ترک می‌کند، سایر اعضای گله مدت زمان بیشتری زوزه می‌کشند. ضمن اینکه در این آزمایش معلوم شد شدت زوزه کشیدن هیچ ارتباطی با هورمون استرس موسوم به «کورتیزول» ندارد.

(۴۶۱۲)