حمله بیرحمانه گرگ‌ها به کایوت متجاوز به قلمرو گله | فیلم

یک کایوت گرسنه با مشاهده لاشه شکار خود را به آن رسانده و مشغول خوردن می‌شود غافل از اینکه به داخل محدوده قلمرو گرگ‌ها پا گذاشته است.گله گرگ‌ها با مشاهده کایوت او را دنبال کرده و به طرز وحشیانه‌ای او را می‌درند.

(۱۱۲۵)


1,125
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>