کشف رژیم غذایی اسپاینوسوروس از روی فسیل‌های پیدا شده | فیلم

فسیل‌های کشف شده از اسپاینوسوروس نشان می‌دهد سبد غذایی این موجود غول آسا را عمدتا موجودات آبزی تشکیل می‌داده اند اما با کشف فسیل‌های گوناگون از این جانور در مکان‌های مختلف روی کره زمین نشان می‌دهد در دوران‌های قحطی و خشک‌سالی اسپاینوسوروس از سایر دایناسورهای پرنده و خشکی‌زی نیز تغذیه می‌کرده است.این دایناسور در عصر خود جزو بزرگترین و قدرتمندترین شکارچیان بوده است.

(۱۹۲۸)