حمله گرگ به گله بزهای کوهی | فیلم

گرگ جد وحشی سگ است، یعنی سگها از نسل نوعی گرگ هستند که بین ۱۸ تا ۳۲ هزار سال پیش اهلی شدند. علیرغم ترس شدید انسان از گرگ، گرگ ها حیواناتی هستند که معمولا به انسان حمله نمیکنند، اغلب موارد حمله گرگ به انسان به گرگ های مبتلا به هاری مربوط میشود و درغیر اینصورت حمله گرگ سالم به انسان بسیارغیرعادی است.گرگ ها جزو خانواده دوست ترین حیوانات هستند. آنها به صورت گروهی زندگی میکنند. هرگروه شامل ۸ تا ۲۰ گرگ می باشد. نکته جالب درباره آنها، رعایت سلسله مراتب و طبقات اجتماعی است. مسئولیت هر گروه برعهده قویترین گرگ است که میتواند نر یا ماده باشد.

گرگها میتوانند در یک جهش ۵ متر را افقی بپرند! آنها میتوانند دستکم ۲۰ دقیقه به تعقیب سریع ادامه دهند. حس بویایی گرگ ها در مقایسه با سگ شکاری ضعیف تر است، اما دقت شنوایی شان برای شنیدن صداهایی با فرکانس ۲۶ مگاهرتز کفایت میکند که برای شنیدن افتادن یک برگ پاییزی کافی است!

گرگ ها معمولا شکارهای پیر یا حتی جوانی را ترجیح میدهند که ضعیف و ناتوان باشند. یکی از دلایل این مسئله صرف نکردن انرژی مازاد است. شکارهای جوان و قوی چابک اند و احتمال فرار آنها زیاد است. نحوه ی شکار آنها نیز بسیار جالب است. در فصل فراوانی، طعمه های بزرگ مانند گوزن شکار دسته جمعی است. پس از انتخاب طعمه گله به حرکت درمیاید. هدف نهایی آنها تنها کردن طعمه و گیر انداختن آن است. آنها پیوسته از یک روش استفاده نمیکنند بلکه برحسب موقعیت طعمه و شرایط محیطی نقشه طراحی میکنند. درحین حمله هم زوزه های رهبر گله برای دادن دستورات است.

(۸۶۸۷)