درگیری ‌گرگ‌های گرسنه بر سر شکار | فیلم

یک گرگ نر و یک ماده که با هم جفت میشوند معمولا تا آخر عمر باهمند. آنها همسر و پدر و مادر بسیار فداکاری هستند.گرگ ها وقت زوزه کشیدن با هم هماهنگی دارند و این زوزه طوری مینماید که انگار تعداد گرگ ها بیشتر از تعداد واقعی شان است.

وایکینگ ها پوست گرگ را میپوشیدند و خون آنرا مینوشیدند تا در جنگ ها برنده شوند.گرگ ها نمیتوانند نگهبان های خوبی باشند و جای سگ را پر کنند، چون از چیزهای غریبه میترسند و به جای پارس کردن، پنهان میشوند.گرگ ها روی پنجه شان میدوند، این باعث میشود بتوانند راحت متوقف شوند و دور بزنند. ۴انگشت روی پاهای پشتی و ۵ تا روی پاهای جلو دارند.

گرگ ها حدود ۲۰۰میلیون سلول بویایی دارند، انسان ها فقط ۵میلیون دارند. آنها می توانند بوی دیگر حیوانات را از فاصله ی ۱٫۵کیلومتری حس کنند.یک توله گرگ در بدو تولد چشم هایش آبی است. وقتی به سن هشت ماهگی میرسد چشمهایش زرد میشوند.گرگ ها همدیگر را درصورت آسیب، بیماری و یا کشته شدن، میخورند.

سنگین ترین گرگ ها به ۹۰کیلوگرم میرسند و در آلاسکا، کانادا و روسیه یافت میشوند.دوران بارداری گرگ ها ۶۵روز است و نوزادان بعد از متولد شدن، نیم کیلو و نابینا و ناشنوا هستند.قدرت گرگ در آرواره هایش متمرکز است که قدرت آن معادل ۱۰۰۰تن بر متر مربع است! (قدرت یک سگ بزرگ ۵۰۰تن بر مترمربع است).

خطرناکترین گرگ ها آنهایی هستند که هارند. گرگ ها هاری را از راکون ها و روباه ها میگیرند.گرگ های کانادا و آمریکا کمتر از نقاط دیگر جهان به انسان ها حمله میکنند. گرگ های آسیایی و اروپایی وحشی ترند. مثلا در فرانسه بین سالهای ۱۵۸۰تا۱۸۳۰، بیش از سه هزار انسان قربانی حمله ی گرگ شده اند.سگ ها غذای خوشمزه ای برای گرگ ها محسوب میشوند. در جنگ بین گرگ ها و سگ ها، تنها بزرگترین سگ از نژاد قفقازی ممکن است زنده بماند.گرگ ها طعمه شان را زنده میخورند. طعمه ها معمولا از ضعیف شدن کم کم میمیرند و تا مدتی زنده اند.

آدولف هیتلر (که معنی اسمش گرگ رهبر است)، به گرگ ها بسیار علاقه مند بود و تمام اسم های رمز و لقب هایش اسم این حیوان را در خود داشت.در طول سالهای ۱۶۰۰ میلادی، ایرلند به سرزمین گرگ ها معروف بود، چون تعداد زیادی گرگ در آن زندگی میکردند.جایی که گرگ هست حتما کلاغ سیاه هم هست. این پرنده ها میدانند اگر گرگ ها را دنبال کنند هیچوقت گرسنه نمیمانند، چون گرگ ها همیشه مقداری از غذایشان را باقی میگذارند.

 

(۳۳۵۹)