آبگرفتگی شدید و به راه افتادن سیل در خیابان های کرمانشاه | فیلم

باران سیل آسا و تگرگ در کرمانشاه در حالی شروع به بارش کرد که بسیاری از شهروندان کرمانشاهی غافلگیر شدند.

متاسفانه شدت بارش ها به حدی بود که در بسیاری از خیابان های کرمانشاه خصوصا بلوار طاقبستان و مسیرهای منتهی به آن سیل و آبگرفتگی اتفاق افتاد و بسیاری از شهروندان دچار مشکل شدند.

به گفته برخی از شهروندان حاضر در مناطق فوق خصوصا محله کارمندان،  آب در محله نزدیک به سینمای این شهرک برخی خودرو ها را در بر گرفته و امکان خاموش شدن آنها وجود دارد.

هم چنین آب گرفتگی شدید در بلوار تاریخی طاقبستان کرمانشاه مسافران نوروزی را گیر انداخت و لاین رفت بلوار بزرگ طاقبستان کرمانشاه از خودرو ها تخلیه شد.

همچنین خیابان منتهی به این منطقه مملو از خودروهای تقریبا متوقف بوده و مردم بی خبر از سیل یک کیلومتر جلوتر به سمت بلوار طاقبستانی که مسدود بود، می رفتند.

متاسفانه علی رغم هشدارهای متعدد هواشناسی مبنی بر بارش باران، خبری از نیروهای راهنما یا امدادی قبل از محل نیست و خود مردم به یکدیگر اطلاع می دادند.

منبع: هشدارنیوز

(۱۸۳)


183
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>