تصادف شدید در قائم شهر | فیلم

در این ویدیو تصادف بسیار شدیدی که در قائم شهر، مسجد حضرت رسول رخ داده را مشاهده می کنید.

این تصادف منجر به آتش گرفتن و منفجر شدن خودروی وانت گردید.

(۲۹۵)


295
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>