سرریز شدن آب سد داریان کرمانشاه به دنبال بارندگی های اخیر | فیلم

به دلیل بارندگی های اخیر آب سد داریان در منطقه پاوه کرمانشاه سرریز کرد. در این ویدیو لحظه سرریز شدن آب این سد را مشاهده می کنید.

محور سرو آباد-پاوه در استانهای کردستان و کرمانشاه مسدود اعلام شده است.

(۲۵۶)


256
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>