بارش های شدید و وحشتناک باران در عربستان | فیلم

در پایان ماه قمری جمادی الثانی باران شدید و وحشتناکی در کشور عربستان بارید. این بارش های عجیب را در این ویدیو مشاهده می کنید.

(۳۰۵۹)