بارش های شدید و وحشتناک باران در عربستان | فیلم

در پایان ماه قمری جمادی الثانی باران شدید و وحشتناکی در کشور عربستان بارید. این بارش های عجیب را در این ویدیو مشاهده می کنید.

(۴۵۵)


455
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>