لحظه سقوط سنگ روی خودرو های عبوری در جاده جم فیروزآباد | فیلم

در این ویدیو لحظه سقوط سنگ روی خودروهای در حال عبور و ریزش کوه را در جاده جم فیروز آباد استان فارس مشاهده می کنید.

(۴۲۹)


429
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>