آتش سوزی خودروهای صفر و اسقاطی در پارکینگی در شهر مشهد | فیلم

پارکینگی در شهر مشهد دچار حادثه آتش سوزی شد. در این حادثه ۱۰ دستگاه خودرو سواری صفر کیلومتر و اسقاطی در این پارکینگ سوختند.

(۱۳۴)


134
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>