فیلم سرقت مسلحانه از بانک در استان البرز

سرقت مسلحانه از بانک در استان البرز

یک دزد مسلح در استان البرز در پی اقدام ناشیانه به تنهایی اقدام به سرقت از بانک می‌کند که بلافاصله پس از فرار دستگیر می‌شود.

(۲۲۶۶)