تسلیت رامبد جوان و تیم خندوانه براى فاجعه ناگوار فروریختن ساختمان پلاسکو | فیلم

تسلیت رامبد جوان و تیم خندوانه براى فاجعه ناگوار فروریختن ساختمان پلاسکو

تسلیت رامبد جوان و تیم خندوانه براى فاجعه ناگوار فروریختن ساختمان پلاسکو و شهادت آتش نشان هاى قهرمان و صحبت های تلخ وی درباره عدم همکاری درست برخی از شاهدین اتفاق با امدادگران را مشاهده می کنید.

 

(۷۲)


72
بازدیدها