سرقت دستگاه خودپرداز در ٣۶ ثانیه | فیلم

سرقت دستگاه خودپرداز در ٣۶ ثانیه

در این کلیپ دو مرد به طرز عجیبی و در کوتاه ترین زمان ممکن یک دستگاه خودپرداز را به سرقت می برند.

(۲۲۱)