فاجعه آمیز ترین حادثه اتومبیلرانی در تاریخ | فیلم

فاجعه آمیز ترین حادثه اتومبیلرانی در تاریخ

سال ۱۹۵۵ در مسابقه اتومبیل رانی در فرانسه در اثر برخورد قطعات ناشی از تصادف با تماشاچیان ۸۳نفر کشته و ۱۲۰نفر هم مجروح شدند.

(۱۶۲)


162
بازدیدها