ماجراجویی خطرناک چند نوجوان فرانسوی | فیلم

ماجراجویی خطرناک چند نوجوان فرانسوی

ویدئویی که به تازگی منتشر شده است ماجراجویی خطرناک چند نوجوان فرانسوی را به تصویر می کشد. این گروه از نوجوانان بصورت پنهانی بر سقف یکی از واگن های قطار شهری پاریس سوار شده و به گشت و گذار در پاریس می پردازند.
برای لحظاتی در این ویدئو این قطار از مقابل برج ایفل نیز عبور می کند.این نوجوان های ماجراجو با بالارفتن از نرده فلزی ، خود را به بالای واگن می رسانند.

بعد از توقف قطار آنها به سرعت از قطار پایین آمده و از ایستگاه خارج می شوند.

(۷۸)