۱۰ موردی که از کوسه ها کشنده تر هستند | فیلم

۱۰ موردی که از کوسه ها کشنده تر هستند

در این ویدیو ۱۰ مورد از گزارشات مرگ را می بینید که تعداد کشته ها در سال بر اثر این موارد بیشتر از تعداد کشته های هر ساله توسط کوسه هاست. این آمار مربوط به کشور آمریکا می باشد.

برخی از این موارد عبارتند از: تقربا ۴۹ نفر در سال بر اثر گرفتن عکس سلفی در بالای ساختمان یا ارتفاعات دیگر جان خود را از دست می دهند، مرگ بر اثر رعد و برق و یا مرگ در نقاط سرد و ….

 

 

(۷۷)