یکی از وحشتناک ترین زلزله ها به بزرگی ۸٫۲ ریشتر | فیلم

یکی از وحشتناک ترین زلزله ها به بزرگی ۸٫۲ ریشتر

یکی از وحشتناکترین زمین لرزه هایی که تا کنون رخ داده، که بزرگی آن ۸٫۲ ریشتر است.

(۳۱۳۲۵)