یکی از وحشتناک ترین زلزله ها به بزرگی ۸٫۲ ریشتر | فیلم

یکی از وحشتناک ترین زلزله ها به بزرگی ۸٫۲ ریشتر

یکی از وحشتناکترین زمین لرزه هایی که تا کنون رخ داده، که بزرگی آن ۸٫۲ ریشتر است.

(۲۴۲۳۰)


24,230
بازدیدها