یکی از وحشتناک ترین زلزله ها به بزرگی ۸٫۲ ریشتر | فیلم

یکی از وحشتناک ترین زلزله ها به بزرگی ۸٫۲ ریشتر

یکی از وحشتناکترین زمین لرزه هایی که تا کنون رخ داده، که بزرگی آن ۸٫۲ ریشتر است.

(۲۳۰۴۴)


23,044
بازدیدها