سبز شدن یک داعشی از دل زمین و غافلگیری کردها | فیلم

سبز شدن یک داعشی از دل زمین و غافلگیری کردها

ویدیویی که شبکۀ سی ان ان آمریکا منتشر کرده است نشان می دهد که چگونه یک عنصر انتحاری داعش ناگهان از یک سوراخ مخفی در دل زمین خارج می شود و پیش از منفجر کردن خود، نیروهای پیشمرگ کرد را غافلگیر می کند.

(۲۱۳)


213
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>