راننده روانی این بار در اسلامشهر؛ این یکی کلا رحم نداشت + فیلم

راننده روانی این بار در اسلامشهر؛ این یکی کلا رحم نداشت

چند روز پیش خبر راننده‌ای که کوچه‌های تهران را با بازی GTA اشتباه گرفته و به طور دیوانه وار رانندگی می کرد و خود را به همه خودروهای سر راه می زد؛ فضای رسانه ای ایران را به گونه ای به تعجب واداشت؛ که البته در نهایت توسط پلیس دستگیر و تحت بازجویی قرار گرفت. به فاصله چند روز از آن حادثه، این بار راننده ای دیگر به صورت دیوانه وارتری به هر چه سر راه بود رحم نکرد و هنوز معلوم نیست داستان از چه قرار است و دلیل کار این راننده چه بوده و چرا اینگونه مجنون وار به خودروهای دیگر می کوبید و ترس و اضطراب در دل مردم انداخته بود.

(۲۶۲)


262
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>