لحظه وقوع تصادف مرگبار پراید با تانکر حمل سوخت در مشهد | فیلم

تصاویری از لحظه وقوع تصادف مرگبار پراید با تانکر حمل سوخت از دریچه دوربین نظارتی مرکز کنترل ترافیک شهرداری مشهد را ببینید.

(۰)