حادثه برای اتوبوس کارگران در مسیر قصر شیرین به خسروی | فیلم

تاتار فرماندار قصر شیرین درباره حادثه اتوبوس کارگران در مسیر قصر شیرین به خسروی گفت: ۱۴ نفر از مصدومان سرپایی مداوا شدند و دو نفر بر اثر شکستگی به بیمارستان منتقل شده اند.

علت حادثه سهل انگاری راننده مینی بوس گزارش شده است.

 

(۰)